Op Kindcentrum Noord werken we gericht aan taalontwikkeling. Als een kind de taal beheerst, zal het namelijk beter presteren bij andere vakken. Taal krijgt niet alleen op school veel aandacht. Ook ouders/verzorgers stimuleren we om thuis veel met hun kinderen te lezen. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen door het tempo, de instructie en de moeilijkheidsgraad aan te laten sluiten bij de capaciteiten van de individuele leerling. Dit doen we niet alleen bij vakken als taal en lezen, maar ook bij de andere vakken.

Respect voor jezelf, anderen en het milieu
‘Leefstijl’ is de methode die we gebruiken voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Zowel een gezonde omgang met jezelf als een respectvolle omgang met andere culturen en het milieu komen hierin uitgebreid aan bod. ‘Leefstijl’ is voor ons tegelijkertijd het uitgangspunt voor de manier waarop we op school met elkaar omgaan: respectvol en betrokken.

Ieder kind heeft talent
Ieder kind is wel ergens goed in. Daarom kijken we op school naar de vaardigheden van onze leerlingen in de breedste zin van het woord. Aan de hand van een kieskast en projecten kan ieder kind ontdekken waar zijn of haar interesses en talenten liggen. In de instructie houdt de leerkracht rekening met het tempo, het niveau en de belangstelling van het kind. Het zelfvertrouwen dat  kinderen hiermee opbouwen helpt hen bij hun ontwikkeling.