Ouders of verzorgers willen we graag actief betrekken bij ons onderwijs en de besluitvorming. Dit doen we onder andere door u te stimuleren deel te nemen aan de activiteitencommissie, te helpen bij activiteiten binnen en buiten de klas, of dienst te doen als verkeersbrigadier, "luizenspeurder"etcetera. U kunt meepraten over de school en ons onderwijs door lid te worden van de Kindcentrumraad ( KCRaad) voorheen de  medezeggenschapsraad .

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
De activiteitencommissie ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van allerlei activiteiten. Op het moment bestaat de activiteitencommissie van Kindcentrum Noord uit de volgende personen:

Voorzitter: 
Jeanette Bos 
Penningmeester: 
Katja Stavinga
Secretaris:  
Notulist: Linda Janssens   
Patricia Zuidema     
Gisèle Lesnoesa 
Shimirene Caciano   
Naomi Koers     
Esther Swart     
Ellen Schrik 


Wilt u lid worden van de activiteitencommissie? Neem dan contact op via: 
 kcnoord@marenland.org
 
KINDCENTRUMRAAD 

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Via deze raad kunt u als ouder invloed uitoefenen op het beleid van de school. De 
Kindcentrumraad bestaat uit 4 ouders ( 3 onderwijs en 1 opvang ) en 4 personeelsleden ( 3 onderwijs en 1 opvang ) en vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
Op dit moment bestaat de KCRaad uit de volgende personen: 

Voorzitter: Agnes Bos
2e voorzitter: 

Secretaris: Monique Wildervank 
2e secretaris:    
André Toxopeus    
Gerda Jansen 
Els Tammenga
Younes Bahbouh    

Murat Hocuk 
Jeanne Schoonhoven 
Latoya Ensing                                                               

Wilt u lid worden van de Kindcentrumraad? Neem dan contact op via: kcnoord@marenland.org

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

 

Onderwijsinstellingen die uit meer dan 1 school bestaan hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ( GMR). Stichting Marenland, het schoolbestuur waar onze school onder valt, heeft een GMR. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden op een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschoolsniveau.
Meer weten over de GMR? Neem dan contact op via: 
gmr.marenland@gmail.com