Ouderportal en website.

De website voor Kindcentrum Noord is gereed 

https://kindcentrumnoord.nl/   

Een grote verandering. Het vertrouwde nieuws, de foto’s en de nieuwsbrief zult u daar niet meer aantreffen. Die gaan naar een ouderportal of app voor uw mobiele telefoon.

Dat betekent dat de website anders wordt gebruikt.

Op de ouderportal vindt u het nieuws en de foto’s. 

https://13xu00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html

U heeft per gezin een persoonlijke inlog gekregen.

U kunt dan op de pc of via de app op uw mobiel inloggen. 


Op het portaal plaatsen we eerst alleen de nieuwsbrief en de foto’s. 

Als het goed functioneert krijgt de ouderportaal op termijn steeds meer functies,

zoals bijvoorbeeld een afsprakenplanner en ook kunt u daar

dan de vorderingen van uw kind  inzien. 

Zo gauw de website online gaat, kunt u alleen nog met de ouderportal de foto’s etc. bekijken.

Met vriendelijke groet, 

 

Adolf Godlieb
Directeur Kindcentrum Noord