Staking 14 februari

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op 14 februari wordt er opnieuw gestaakt door het onderwijzend personeel.
Kindcentrum Noord (onderwijs) is die dag gesloten.

De vakorganisaties organiseren een estafette actie.
De drie provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn het eerst aan de beurt. Vrijwel alle basisscholen doen mee.

De redenen voor deze stakingsacties zijn, zoals u weet,  de hoge werkdruk in het onderwijs, de regelgeving van de overheid en de salarissen.
Door deze factoren is werken in het basisonderwijs  minder aantrekkelijk voor jonge mensen.
We merken dit  iedere dag. Klassen moeten worden vrij gegeven omdat er geen vervangende leerkrachten  beschikbaar zijn. Voor vacatures zijn er niet of nauwelijks kandidaten. De administratiedruk is enorm. Het vraagt onverantwoord veel tijd. Dit gaat ten koste van de primaire taak ‘lesgeven’.

Er moet snel een goed pakket van maatregelen komen om het werken in het basisonderwijs aantrekkelijker te maken.

Daarom staken de leerkrachten en geven ze een heel duidelijk signaal aan de minister.
We begrijpen dat een stakingsactie u mogelijk in een lastig parket brengt. Het is niet anders!

De opvang is die dag wel open, u kunt daarvoor contact opnemen met Kids2B.

Namens de leerkrachten van Kindcentrum Noord,

Adolf Godlieb