Het jaar 2017 loopt ten eindeā€¦met KC Noord naar 2018!!

Kindcentrum Noord bestaat een half jaar. Zo aan het einde van het jaar is het goed om na te denken over de afgelopen periode en vooruit te kijken naar het jaar 2018.
Over het ontstaan, de start en de voortgang van het kindcentrum overheerst tevredenheid.

We werkten o.a. aan goed onderwijs en opvang, creatieve middag,  het verruimen van de naschoolse activiteiten, aanbod startklas, ……………………
Ontwikkelingen die in 2018 een vervolg krijgen.
Een belangrijke pijler in het kindcentrum is het l
evensbeschouwelijk onderwijs.

We hebben de afgelopen maanden in de groepen regelmatig gepraat over identiteit, vertrouwen, vriendschap en veiligheid. Tijdens de lessen Trefwoord brengen we religies bij elkaar. Praten en vertellen we over waarden, normen in verschillende culturen. Het zijn belangrijke momenten, waarin we stilstaan bij de belevingswereld van kinderen. De identiteitscommissie heeft hier een belangrijke rol. Al met al… goed bezig.

De ondersteuning van ouderraad en medezeggenschapsraad en alle andere vrijwilligers is belangrijk.  Het zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning en het stimuleert de ouderbetrokkenheid.

De laatste twee weken van dit kalenderjaar is de school prachtig versierd.  Donderdag voor de kerstvakantie is traditioneel een sfeervolle dag. Tegen de avond  hadden we het kerstdiner. Dit jaar was er na het kerstdiner voor ouder(s) en belangstellenden een optreden van kinderen van het kindcentrum.  Thema van de voorstelling was ‘Geven’.
Een hele mooie manier om het kalenderjaar 2017 af te sluiten.

Met de kerstdagen voor de deur,  het eind van het jaar in zicht en het jaar 2018 bijna op de kalender, is het een mooi uitgangspunt om te wensen dat iedereen in het nieuwe jaar gezondheid en geluk mag ervaren.

 

Iedereen een fijne kerstvakantie gewenst !

 

Directeur Kindcentrum Noord

Adolf Godlieb

 

 
klik op een foto om deze te vergroten